Link in de Kabel vzw

Link in de Kabel bouwt een brug naar sociale inclusie door maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren digitaal vaardig en weerbaar te maken. 

In een steeds meer gemediatiseerde samenleving is het van essentieel belang dat iedereen mee is. Voor jongeren lijkt dit een evidentie, maar toch blijkt uit onderzoek en onze dagelijkse praktijkervaring dat een klein maar belangrijk deel van de Vlaamse jongeren nog slachtoffer is van digitale uitsluiting. Net omdat offline jongeren binnen hun generatie veruit in de minderheid zijn, zijn ze bijzonder kwetsbaar voor marginalisering of uitsluiting.

Reeds meer dan 15 jaar bestrijdt Link in de Kabel de digitale kloof bij maatschappelijk kwetsbare jongeren. Hierbij zien we digitale vaardigheden en mediawijsheid niet als een doel op zich maar eerder als een middel tot sociale vooruitgang en een wapen in de strijd tegen (kans)armoede. 

Met maatschappelijk kwetsbare jongeren bedoelen we jongeren die lijden onder een vorm van sociale uitsluiting: kansarme jongeren, nieuwkomers, jongeren in een residentiële setting (bv. bijzondere Jeugdzorg of gehandicaptenzorg).

Ook meer en meer jongeren uit kansrijke groepen zijn slachtoffer van digitale uitsluiting. Bij deze laatste groep situeert het probleem zich niet zozeer op het vlak van toegang of financiële mogelijkheden maar aan een beperkt niveau van mediawijsheid. 

Link in de Kabel wil de expertise die zij in de afgelopen 15 jaar verzameld heeft maximaal ontsluiten voor iedereen die er baat bij heeft.

We willen jongeren laten kennismaken met de mogelijkheden van ICT-toepassingen en digitale media door het organiseren van allerhande workshops rond dit thema.

Enkele voorbeelden zijn workshops Scratch en i-robots en ons Enter Escape game. Enter Escape is een digitale escape game voor kinderen en jongeren over veilig en verantwoord sociaal media gebruik. Met Enter Escape kan je samen met kinderen en jongeren nadenken over de nodige vaardigheden om maximaal gebruik te maken van de kansen die online media bieden én bewust te zijn van de risico’s en gevaren. De spelers maken kennis met ‘Digiman’, de online superheld die ervoor zorgt dat iedereen veilig gebruik kan maken van sociale media. Wanneer zijn aartsvijand ‘Hackerina’ opduikt en online problemen veroorzaakt schakelt Digiman de hulp in van de spelers om Hackerina te vinden.

Categorie:
Frequentie:
Doelgroep: 5-25
Adres
Paul van Ostaijenlaan 22
3001 Leuven
Website

www.lidk.be

Telefoon

+32488206260

Meer weten over Link in de Kabel vzw? Ontdek meer informatie Terug naar overzicht