Techniek- en WetenschapsAcademie

De Techniek- en WetenschapsAcademie is één van de initiatieven die UC Limburg heeft genomen om een bijdrage te leveren aan de toestroom van jongeren naar technische studierichtingen en zodoende de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt te bevorderen. Tegelijk wil dit initiatief kansen creëren voor kwetsbare jongeren.

De introductie van wetenschap en techniek in het basisonderwijs is van groot belang, maar ook het feit dat er meer aandacht besteed wordt aan de reeds bestaande techniek opleidingen van (toekomstige)leraars. De T&W Academie voorziet daarom ook opleidingen onder de vorm van navormingsprojecten of pedagogische studie-vormingen.

Ook het begrijpen van techniek en de wetenschappelijke (basis)uitleg die hierbij hoort zijn primordiaal om interesse op te wekken en kinderen te prikkelen. Kinderen leren het best vanuit hun nieuwsgierigheid en weetgierigheid. Op oudere leeftijd wordt het feit dat technische kennis kan leiden tot directe beïnvloeding van de werkelijkheid (bijv. je eigen fiets herstellen of een totaal nieuw tool creëren) een ander doorslaggevend element. De T&W Academie zet in op al deze facetten om jongeren aan te trekken en leraars (in spe) beter op te leiden.

Er worden workshops georganiseerd die zijn aangepast aan de verschillende leeftijdscategorieën (basis- en secundair onderwijs). Tegelijk wordt aandacht besteed aan technische attitudes (ordelijk werken, veilig werken), aan sociale vaardigheden (in team werken, leiderschap opnemen, een taakverdeling opvolgen, groeien in inzicht in diversiteit) en aan taalvaardigheid.

Naast deze voor jongeren bedoelde activiteiten worden eveneens nascholingen voor leerkrachten georganiseerd met als doel hen een betere visie op techniek te geven en vaardigheden aan te leren om naderhand een eigen project op touw te zetten. Dit kan o.a. onder de vorm van één of meerdere pedagogische studiedagen.

Categorie: Techniek, Wiskunde en natuurwetenschappen, Programmeren, Natuur, Andere
Frequentie: Korte reeks, Losse activiteit, Kamp zonder overnachting, Kamp met overnachting, Lange reeks (semester), Lange reeks (jaar)
Adres
Centrum Zuid 1111
3530 Houthalen-Helchteren
Telefoon

011/397576

Meer weten over Techniek- en WetenschapsAcademie? Ontdek meer informatie Terug naar overzicht