Over STEM

 

Wat is STEM?

STEM is een letterwoord dat staat voor “Science, Technology, Engineering, Mathematics”, ofwel wetenschap, technologie, engineering, wiskunde. Maar STEM is méér dan de som van zijn letters: het is een verhaal van interdisciplinariteit en 21ste eeuwse vaardigheden, toekomstgericht en met aandacht voor maatschappelijk relevante problemen. STEM-geletterdheid is met andere woorden niet het exclusieve domein van programmeurs en ingenieurs, maar integendeel een basisvaardigheid voor iedereen.

 

Waarom een STEM-academie netwerk?

De Vlaamse arbeidsmarkt kampt al jaren met een structureel tekort aan technische en exact wetenschappelijke profielen. Dat zelfs in crisistijden de vacatures niet ingevuld geraken, is een duidelijk signaal dat er grote nood is aan technisch geschoolden. Om meer jongeren aan te sporen om te kiezen voor een beroep in deze sector ontwikkelde de Vlaamse overheid het STEM-actieplan.

Eén van de concrete acties in het STEM-actieplan is de oprichting van een STEM-academie netwerk. In dit netwerk worden alle organisatoren van buitenschoolse STEM-activiteiten voor jongeren ("STEM-academies") verzameld. Op deze manier stimuleert de overheid de interesse van kinderen en jongeren voor wetenschap en techniek in vrijetijdsverband.

 

Wat doen we?

Een centrale website

Om de STEM-academies meer bekendheid te geven naar het grote publiek toe, werd de portaalsite www.stem-academie.be in het leven geroepen. Door het volledige vrijetijdsaanbod rond STEM te bundelen op één centrale website krijgen kinderen én ouders een duidelijk overzicht van het aanbod in hun regio, en worden meer potentiële deelnemers bereikt.

De portaalsite fungeert bovendien als centraal aanspreekpunt voor iedereen die op zoek is naar activiteiten rond STEM in de vrije tijd. Niet alleen het aanbod, maar ook de vraag wordt op die manier duidelijk in kaart gebracht. 

Een STEM-netwerk in Vlaanderen

Totnogtoe werden reeds meer dan 90 organisaties officieel erkend als STEM-academie. Het gaat om hogescholen en universiteiten, vzw’s, scholen, volkssterrenwachten, … Sommigen organiseren slechts 1 workshop per jaar, anderen hebben een breed aanbod van kampen, workshops, en lessenreeksen. Ook de inhoud varieert: van programmeren over life sciences tot natuurstudies, en nog veel, veel meer.

Door alle STEM-academies samen te brengen binnen één netwerk ontstaat een platform voor kennisuitwisseling en versterken we de bestaande expertise.

Een optimale ondersteuning

Het STEM-academie netwerk zorgt voor een centralisering van de beschikbare middelen, zowel vanuit de overheid als vanuit de bedrijfswereld, en staat in voor een efficiënte verdeling naar de ledenorganisaties toe. Op die manier worden de beschikbare middelen optimaal ingezet.

Lid worden van het STEM-academie netwerk?

Organiseert jouw organisatie reeds activiteiten rond STEM voor kinderen en jongeren? Word dan net als meer dan 90 andere organisaties lid van het STEM-academie netwerk en geef jouw STEM een boost!
Lees meer

Het STEM-academie netwerk ondersteunen?

Willen jij of je bedrijf of organisatie bijdragen aan de uitbouw van een vrijetijdsaanbod rond STEM in Vlaanderen? Een lokaal of materiaal ter beschikking stellen, workshops begeleiden, financiële ondersteuning, ... er zijn duizend-en-één manier om de STEM-academie te steunen.
Lees meer